Facebook

Promenáda - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu promenáda.

Význam: Promenáda je prostranství, obvykle v parku nebo na ulici, určené pro procházky nebo rekreaci.

korzo

Korzo je označení pro typickou uličku, ulice nebo náměstí, které je obklopeno stromy a obchody.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

Podobná synonyma

cesta

Cesta je často chápána jako fyzický úsek, kterým se člověk dostává z jednoho místa do druhého. Také může být metaforicky chápána jako cesta životem, proces učení či cesta k úspěchu.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.