Facebook

Korzo - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu korzo.

Význam: Korzo je označení pro typickou uličku, ulice nebo náměstí, které je obklopeno stromy a obchody.

promenáda

Promenáda je veřejně přístupná cesta nebo chodník, obvykle obklopený stromy nebo zahradami, vyhrazený pro procházky.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

Podobná synonyma

cesta

Cesta je fyzické nebo symbolické putování, které se obvykle uskutečňuje z bodu A do bodu B.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

místo

Místo je název, který označuje fyzické místo nebo oblast. Může odkazovat na místo setkání, konkrétní místo nebo obecnou oblast.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.