Facebook

Korzo - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu korzo.

Význam: Korzo je označení pro typickou uličku, ulice nebo náměstí, které je obklopeno stromy a obchody.

promenáda

Promenáda je veřejně přístupná cesta nebo chodník, obvykle obklopený stromy nebo zahradami, vyhrazený pro procházky.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

Podobná synonyma

místo

Místo je fyzický prostor určený pro určité účely nebo účastníky, obvykle naznačující určitou lokalizaci.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

cesta

Cesta je přirozený nebo uměle vybudovaný pohybový prostředek, kterým se lidé mohou dostat z místa na místo.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.