Facebook

Prodlužovat se (schůze) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prodlužovat se (schůze).

Význam: Prodlužovat se znamená trávit na schůzi více času, než bylo původně plánováno.

táhnout se

Táhnout se znamená úsilím dosáhnout něčeho, zvládnout nějakou situaci bez ohledu na obtíže.

vláčet se

Pomalé nebo ztěžka se pohybovat, nečině se vznášet; často používáno v kontextu odmítnutí akce nebo nedostatku energie.

pachtit se

Usilovat, pracovat intenzivně na něčem, aby se získaly lepší výsledky.

plahočit se

Chodit rychle a ve velkém rozrušení, běžet nebo se ženoucím pohybem pohybovat.

trmácet se

Trmácet se znamená být na cestě, která je těžká, obtížná či nebezpečná, a pokusit se ji zdolat.

protahovat se

Prodlužovat se, především fyzicky, jako dlouhé protahování svalů a kloubů.

Podobná synonyma

táhnout (vojsko)

Vést vojsku, posouvat se směrem k cíli, odvádět vojsko na bojiště.

táhnout

Táhnout znamená přenášet nebo přemísťovat něco nebo někoho silou nebo úsilím.

protahovat

Prodlužovat, roztahovat, zdržovat, prodlužovat čas nebo proces.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

táhnout <co>

Táhnout: vyvinout úsilí, aby se dosáhlo požadovaného cíle; přenášet, táhnout něco s sebou.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

protahovat (tkaničku)

Prodlužovat délku/natahovat, tj. zvyšovat délku např. tkaničky, provázku apod.

vláčet

Vláčet znamená něco vleče nebo táhnout. Vyjadřuje se to přenášením, posouváním nebo odváděním něčeho.

protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

táhnout (oknem)

Táhnout znamená použít sílu, aby se přesunula věc nebo osoba. Může se také použít k označení procesu, při kterém se předmět nebo části předmětu posouvají po povrchu.