Facebook

Táhnout se - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu táhnout se.

Význam: Táhnout se znamená úsilím dosáhnout něčeho, zvládnout nějakou situaci bez ohledu na obtíže.

vléci se

Vléci se znamená oblékat se nebo oblečení převlékat.

loudat se

Loudat se znamená jít nebo postupovat podle něčího příkazu nebo pokynu.

rozprostírat se

Rozprostírat se znamená rozložit se do okolí, rozšířit se, roztahovat se.

rozkládat se

Rozkládat se: rozdělit se, rozptýlit se, rozestoupit se, rozrůst se, rozšířit se.

jít

Jít: přemístit se pohybem těla z místa A do místa B, vyžadující fyzickou aktivitu.

postupovat

Postupovat znamená postupně provádět akce k dosažení určitého cíle.

šířit se

Rozšiřovat se, šířit se; rozšiřovat se po okolí, šířit se do většího prostoru.

protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

prodlužovat se

Prodlužovat se znamená rozšiřovat se nebo trvat déle.

natahovat se

Natahovat se znamená sílit, zvyšovat svou sílu nebo energii.

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.

lopotit se

Lopotit se je fráze pro namáhavou aktivitu fyzického nebo psychického charakteru, která je prováděna se snahou dosáhnout určitého cíle.

pachtit se

Pachtit se znamená úsilí věnovat něčemu, aby se postavilo na nohy nebo se dosáhlo lepšího výsledku.

vláčet se

Pomalé nebo ztěžka se pohybovat, nečině se vznášet; často používáno v kontextu odmítnutí akce nebo nedostatku energie.

plahočit se

Chodit rychle a ve velkém rozrušení, běžet nebo se ženoucím pohybem pohybovat.

trmácet se

Trmácet se znamená být na cestě, která je těžká, obtížná či nebezpečná, a pokusit se ji zdolat.

prodlužovat se (schůze)

Prodlužovat se znamená trávit na schůzi více času, než bylo původně plánováno.

protahovat se

Prodlužovat se, především fyzicky, jako dlouhé protahování svalů a kloubů.

Podobná synonyma

plenární schůze

Plenární schůze je schůze všech členů či zúčastněných, kde se diskutuje o projednávaných otázkách.

vláčet

Vláčet znamená postupovat pomalu, bez energie nebo síly.

šířit (lži)

Šíření lží, prohlubování dezinformací, vytváření neopodstatněných představ.

prodlužovat

Prodlužovat znamená prodloužit délku času nebo velikosti.

schůze

Schůze je setkání lidí na určitém místě a čase, aby se společně zabývali danou problematikou, diskutovali o ní a přijímali rozhodnutí.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

šířit

Rozšiřovat, rozdávat, sdílet, šířit informace, zprávy, předměty nebo vliv.

šířit se (vůně)

Rozšiřovat se, šířit se; pohybovat se z místa na místo, aby se vůně rozšířila.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

dřít se

Dřít se znamená pracovat tvrdě, soustředěně a systematicky, přičemž se člověk snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.

protahovat (tkaničku)

Prodlužovat délku/natahovat, tj. zvyšovat délku např. tkaničky, provázku apod.

vléci <co> (po zemi)

Vléci (po zemi) znamená táhnout něco po zemi nebo se pohybovat po zemi.

dřít

Dřít znamená s velkou námahou a úsilím pracovat na něčem delší dobu, obvykle bez viditelného výsledku.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

šířit se (zprávy)

Šířit se: rozšiřovat informace nebo zprávy mezi lidmi.

protahovat

Prodlužovat, natahovat; prodloužit dobu trvání, táhnout do déle než je nutné.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.