Facebook

Přiznání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přiznání.

Význam: Přiznání je oznámení skutečností, které jsou důležité pro nějaký účel, ať už je to při vyplňování formuláře, při vyšetřování nebo v občanském či trestním právu.

doznání

Doznání je vyjádření vin, přiznání se k něčemu nebo prohlášení, které je závazné a zpravidla přináší nějakou formu trestu nebo závazku.

vyznání

Vyznání je sdělení, které vyjadřuje názor nebo city, které se projevují veřejně. Je to jakési prohlášení, které je zaměřené na určitou osobu nebo situaci. Může to být projev lásky, úcty nebo úspěchu.

Podobná synonyma

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.

vyznání (náboženské)

Vyznání je vyjádření víry, závazku nebo souhlasu s něčím, co je uznáváno jako náboženská pravda.