Facebook

Přikývnout - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu přikývnout.

Význam: Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

přisvědčit

Přisvědčit: souhlasit, potvrdit, schválit.

přitakat

Přitakat znamená souhlasit s něčím nebo dát najevo souhlas s názorem.

souhlasit <s kým>

Souhlasit znamená s názorem, postojem, úmyslem nebo jednáním někoho jiného souhlasit.

pozdravit <koho>

Pozdravit znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.

souhlasit

Souhlasit znamená projevit svůj souhlas, uznat nebo podpořit něco, co je řečeno, představuje nebo se děje. Může být vyjádřeno slovy, gestem nebo akcí.

Podobná synonyma

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a obvykle romantická činnost, kdy se dva lidé dotýkají rty.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

urazit <koho>

Urazit znamená narušit jeho důstojnost nebo cítit újmu slovními či fyzickými útoky.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená dbát o jeho potřeby a zajistit, aby jim bylo dostatečně dostáno.

utrápit <koho>

Utrápit = způsobit nadměrnou bolest, utrpení nebo trápení.

řadit <koho kam>

Řadit znamená uspořádat či zařadit něco do určitého pořadí.

zašpinit <koho n. co>

Zašpinit: udělat něco, co poškodí čest, dobré jméno nebo reputaci někoho nebo něčeho.

upozornit <koho na co>

Upozornit = informovat o něčem, co je potřeba vědět; zdůraznit povinnost či zásadu.

kárat <koho>

Kárat znamená dát někomu najevo, že jeho chování nebylo vhodné a upozornit ho na jeho chybu.

škrtit <koho>

Škrtit znamená omezovat, odebírat či snižovat určitou část, např. náklady, čas či počet osob.

popíchnout <koho>

Popíchnout znamená vyburcovat, podnítit, motivovat k něčemu.

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky útočit, například kopnutím, udeřením nebo pěstmi.

zatlačit <na koho>

Vyvinout tlak na někoho fyzicky nebo psychicky, aby učinil něco, co nechtěl.

obtěžovat <koho>

Pokoušet se oslovit, obtěžovat nebo rušit bez jeho souhlasu.

porážet <koho>

Porážet znamená vyhrávat nad ním, čímž se dosáhne jeho úplného zničení.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

nominovat <koho>

Nominovat znamená oficiálně navrhnout jeho kandidaturu na nějakou funkci nebo pozici.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat někoho nebo něco před nebezpečím, zraněním nebo újmou.

vyčerpávat <koho> (nervově)

Vyčerpávat se znamená vyčerpat fyzickou či psychickou sílu, čímž člověk trpí únavou a vyčerpáním.

spasit <koho>

Zachránit člověka nebo situaci z nebezpečí nebo nežádoucího stavu.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.