Facebook

Souhlasit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu souhlasit.

Význam: Souhlasit znamená projevit svůj souhlas, uznat nebo podpořit něco, co je řečeno, představuje nebo se děje. Může být vyjádřeno slovy, gestem nebo akcí.

přitakat

Vyjádřit souhlas, přijmout nebo schválit něco, co někdo řekl nebo udělal.

přikývnout

Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

shodovat se

Shodovat se znamená mít stejný názor nebo stejnou myšlenku; souhlasit, být ve shodě.

odpovídat

Odpovídat znamená dávat odpověď na otázku nebo říct něco, co je požadováno.

korespondovat

Korespondovat znamená odpovídat, odpovídat na dopisy nebo jiné formy komunikace.

Podobná synonyma

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

shodovat se <co s čím>

Shodovat se znamená, že dvě věci/názory jsou stejné nebo se přibližují.

odpovídat na otázky

Odpovídat na otázky znamená na ně jasně a srozumitelně odpovídat.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

korespondovat <s kým>

Korespondovat znamená vést dopisování, psaní dopisů či e-mailů s někým.

odpovídat <na co>

Odpovídat znamená reagovat, vystihnout, říci něco relevantního na danou otázku nebo téma.

odpovídat si

Odpovídat si znamená hledat odpovědi na otázky a problémy sám bez pomoci jiných.

odpovídat (v polemice)

Odpovídat v polemice znamená argumentovat, aby se obhájila či obvinila určitá myšlenka.