Facebook

Souhlasit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu souhlasit.

Význam: Souhlasit znamená projevit svůj souhlas, uznat nebo podpořit něco, co je řečeno, představuje nebo se děje. Může být vyjádřeno slovy, gestem nebo akcí.

přitakat

Vyjádřit souhlas, přijmout nebo schválit něco, co někdo řekl nebo udělal.

přikývnout

Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

shodovat se

Shodovat se znamená mít stejný názor nebo stejnou myšlenku; souhlasit, být ve shodě.

odpovídat

Odpovídat znamená dávat odpověď na otázku nebo říct něco, co je požadováno.

korespondovat

Korespondovat znamená odpovídat, odpovídat na dopisy nebo jiné formy komunikace.

Podobná synonyma

korespondovat <s kým>

Korespondovat znamená vést dopisování, psaní dopisů či e-mailů s někým.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

odpovídat <na co>

Odpovídat znamená reagovat, vystihnout, říci něco relevantního na danou otázku nebo téma.

odpovídat na otázky

Odpovídat na otázky znamená na ně jasně a srozumitelně odpovídat.

shodovat se <co s čím>

Shodovat se znamená, že dvě věci/názory jsou stejné nebo se přibližují.

odpovídat si

Odpovídat si znamená hledat odpovědi na otázky a problémy sám bez pomoci jiných.

odpovídat (v polemice)

Odpovídat v polemice znamená argumentovat, aby se obhájila či obvinila určitá myšlenka.