Facebook

Přičinlivý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu přičinlivý.

Význam: Přičinlivý označuje osobu, která je pracovitá a iniciativní, aktivně se zapojuje do práce a má zájem něco dokončit.

snaživý

Snaživý je označení pro člověka, který se snaží o dosahování cílů a úspěchu. Je pracovitý, zodpovědný a odhodlaný.

usilovný

Usilovný znamená upřímně a úporně se snažit splnit nějaký cíl, prokazovat velkou snahu.

pilný

Pilný znamená pečlivý, starostlivý a důsledný. Je to někdo, kdo se snaží dělat svou práci co nejúčinněji a zodpovědně.

pracovitý

Pracovitý je označení pro osobu, která se věnuje své práci s vysokou energií a úsilím a dělá maximum pro dosažení svých cílů.

horlivý

Horlivý vyjadřuje intenzivní, ochotnou a silnou vášeň pro něco. Je to nadšený, usilovný a houževnatý způsob myšlení.

Podobná synonyma

být snaživý

Být snaživý znamená věnovat se úkolům s odhodláním a energií, aby se dosáhly úspěšného výsledku.

horlivý (přehnaně)

Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

pilný (telegram)

Pilný: pracovitý, zodpovědný, pečlivý, náročný na sebe.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.