Facebook

Horlivý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu horlivý.

Význam: Horlivý vyjadřuje intenzivní, ochotnou a silnou vášeň pro něco. Je to nadšený, usilovný a houževnatý způsob myšlení.

zanícený

Zanícený se většinou používá pro vyjádření velkého zaujetí či nadšení. Označuje osobu s vášní a odhodláním, která se snaží dosáhnout svých cílů.

nadšený

Nadšený znamená velmi nadšený, nadšený do něčeho nebo o něčem se zájmem a entuziasmem.

přesvědčený

Přesvědčený je člověk, který se pevně drží svého názoru a věří, že je správný.

lhostejný

Lhostejný znamená bez zájmu, nezúčastněný, apatický, nezaujatý.

snaživý

Snaživý člověk je osoba, která pro dosahování svých cílů předvádí velkou účast a mnoho úsilí.

usilovný

Usilovný znamená upřímně a úporně se snažit splnit nějaký cíl, prokazovat velkou snahu.

pilný

Pilný znamená pečlivý, starostlivý a důsledný. Je to někdo, kdo se snaží dělat svou práci co nejúčinněji a zodpovědně.

pracovitý

Pracovitý je označení pro osobu, která se věnuje své práci s vysokou energií a úsilím a dělá maximum pro dosažení svých cílů.

Podobná synonyma

být snaživý

Být snaživý znamená věnovat se úkolům s odhodláním a energií, aby se dosáhly úspěšného výsledku.

nadšený (obdiv)

Nadšení je silný emocionální stav živosti, obdivu a nadšení.

přesvědčený <o čem>

Přesvědčený je člověk, který má pevné názory a víru v něco, o čem je přesvědčen, že je správné.

morálně lhostejný

Morálně lhostejný je někdo, kdo má neutrální postoj k správnosti a nesprávnosti jednání a nezajímá se o jeho důsledky.

pilný (telegram)

Pilný: pracovitý, zodpovědný, pečlivý, náročný na sebe.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.