Facebook

Pilný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu pilný.

Význam: Pilný znamená pečlivý, starostlivý a důsledný. Je to někdo, kdo se snaží dělat svou práci co nejúčinněji a zodpovědně.

přičinlivý

Přičinlivý znamená pracovitý, pilný a aktivní, když se jedná o úsilí, energii a vytrvalost.

snaživý

Snaživý je označení pro osobu, která se snaží dosáhnout maximum ve všem, co dělá, s velkou energií a zápalem.

pracovitý

Pracovitý člověk je aktivní, odhodlaný a pečlivý; jeho cílem je dosáhnout úspěchu díky své práci a trpělivosti.

usilovný

Usilovný znamená intenzivní, energický a pečlivý. Je to úsilí o dosahování nějakého cíle.

lenivý

Lenivý znamená líný, bez energie a nespolehlivý, neschopný vykonávat úkoly nebo činnosti.

líný

Líný je člověk, který nemá chuť vykonávat práci, je apatický a nečinný.

neodkladný

Neodkladný znamená co nejdříve, naléhavě; nutné okamžité jednání.

nutný

Nutný je tím, co je třeba k provedení nebo získání něčeho; je to nezbytná součást pro uskutečnění cíle.

naléhavý

Naléhavý: nutnost okamžitého jednání; naléhavost, časový tlak; závažnost.

spěšný

Rychlý, bez zbytečného odkladu; nutící k rychlému jednání.

bedlivý

Bedlivý znamená pozorný, pečlivý, opatrný a pozorovací. Jde o vlastnost osoby, která se plně soustředí na to, co dělá, a všímá si i nepatrných detailů.

dbalý

Starostlivý; pozorný; pečlivý; ohleduplný; šetrný; dbající; opatrný; přesný; věcný.

pečlivý

Pečlivý je pojem označující schopnost pozorně se věnovat detailům a soustředit se na práci, kterou děláme.

horlivý

Horlivý vyjadřuje intenzivní, ochotnou a silnou vášeň pro něco. Je to nadšený, usilovný a houževnatý způsob myšlení.

Podobná synonyma

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

naléhavý (záležitost)

Naléhavý znamená důležitý, okamžitě vyžadující pozornost a rychlou akci.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

horlivý (přehnaně)

Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

být naléhavý

Být naléhavý znamená přijímat akce bez zbytečného odkladu; je to důraz na důležitost, rychlost a důslednost.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

být snaživý

Být snaživý znamená věnovat se úkolům s odhodláním a energií, aby se dosáhly úspěšného výsledku.

nutný znak

Nutný znak je symbol nebo znamení, které je nezbytné pro splnění nějakého účelu nebo cíle. Je to znamení, jehož použití je nezbytné, aby se dosáhlo žádoucího výsledku.