Facebook

Pilný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu pilný.

Význam: Pilný znamená pečlivý, starostlivý a důsledný. Je to někdo, kdo se snaží dělat svou práci co nejúčinněji a zodpovědně.

přičinlivý

Přičinlivý znamená pracovitý, pilný a aktivní, když se jedná o úsilí, energii a vytrvalost.

snaživý

Snaživý je označení pro osobu, která se snaží dosáhnout maximum ve všem, co dělá, s velkou energií a zápalem.

pracovitý

Pracovitý člověk je aktivní, odhodlaný a pečlivý; jeho cílem je dosáhnout úspěchu díky své práci a trpělivosti.

usilovný

Usilovný znamená intenzivní, energický a pečlivý. Je to úsilí o dosahování nějakého cíle.

lenivý

Lenivý znamená líný, bez energie a nespolehlivý, neschopný vykonávat úkoly nebo činnosti.

líný

Líný je člověk, který nemá chuť vykonávat práci, je apatický a nečinný.

neodkladný

Neodkladný znamená co nejdříve, naléhavě; nutné okamžité jednání.

nutný

Nutný je tím, co je třeba k provedení nebo získání něčeho; je to nezbytná součást pro uskutečnění cíle.

naléhavý

Naléhavý: nutnost okamžitého jednání; naléhavost, časový tlak; závažnost.

spěšný

Rychlý, bez zbytečného odkladu; nutící k rychlému jednání.

bedlivý

Bedlivý znamená pozorný, pečlivý, opatrný a pozorovací. Jde o vlastnost osoby, která se plně soustředí na to, co dělá, a všímá si i nepatrných detailů.

dbalý

Starostlivý; pozorný; pečlivý; ohleduplný; šetrný; dbající; opatrný; přesný; věcný.

pečlivý

Pečlivý je pojem označující schopnost pozorně se věnovat detailům a soustředit se na práci, kterou děláme.

horlivý

Horlivý vyjadřuje intenzivní, ochotnou a silnou vášeň pro něco. Je to nadšený, usilovný a houževnatý způsob myšlení.

Podobná synonyma

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

nutný znak

Nutný znak je symbol nebo znak, který je třeba k něčemu použít; je nezbytný pro splnění určitého účelu.

být snaživý

Být snaživý znamená věnovat se úkolům s odhodláním a energií, aby se dosáhly úspěšného výsledku.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

naléhavý (záležitost)

Naléhavý znamená důležitý, okamžitě vyžadující pozornost a rychlou akci.

horlivý (přehnaně)

Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

být naléhavý

Být naléhavý znamená přijímat akce bez zbytečného odkladu; je to důraz na důležitost, rychlost a důslednost.