Facebook

Usilovný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu usilovný.

Význam: Usilovný znamená upřímně a úporně se snažit splnit nějaký cíl, prokazovat velkou snahu.

snaživý

Snaživý je označení pro člověka, který se snaží o dosahování cílů a úspěchu. Je pracovitý, zodpovědný a odhodlaný.

pilný

Pilný znamená pečlivý, starostlivý a důsledný. Je to někdo, kdo se snaží dělat svou práci co nejúčinněji a zodpovědně.

pracovitý

Pracovitý je označení pro osobu, která se věnuje své práci s vysokou energií a úsilím a dělá maximum pro dosažení svých cílů.

horlivý

Horlivý vyjadřuje intenzivní, ochotnou a silnou vášeň pro něco. Je to nadšený, usilovný a houževnatý způsob myšlení.

přičinlivý

Přičinlivý znamená pracovitý, aktivní a vynalézavý, který se snaží dosáhnout dobrých výsledků.

snažný

Snažný znamená intenzivní, energický, naléhavý, odhodlaný. Je to vyjádření silné touhy, žádosti či naléhavosti.

naléhavý

Naléhavý je pojem označující situace, kdy je nutné rychlé a okamžité jednání.

Podobná synonyma

naléhavý (záležitost)

Naléhavý znamená důležitý, okamžitě vyžadující pozornost a rychlou akci.

pilný (telegram)

Pilný: pracovitý, zodpovědný, pečlivý, náročný na sebe.

být naléhavý

Být naléhavý znamená přijímat akce bez zbytečného odkladu; je to důraz na důležitost, rychlost a důslednost.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

horlivý (přehnaně)

Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

být snaživý

Být snaživý znamená věnovat se úkolům s odhodláním a energií, aby se dosáhly úspěšného výsledku.

snažný (prosba)

Snažný je požadavek či prosba, která je naléhavá a vyžaduje okamžité a intenzivní zájem.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.