Facebook

Přežilý - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu přežilý.

Význam: Přežilý je osoba nebo věc, která přežila nebo překonala něco (např. katastrofu, útok, boj).

starobylý

Starobylý je pojem označující něco starého, pocházejícího z dávné minulosti.

starožitný

Starožitný označuje předměty, které jsou staré, většinou historicky významné a cenné.

zastaralý

Zastaralý se vztahuje na věci, které jsou zastaralé nebo zastaralé, což znamená, že jsou neaktuální nebo zaostalé.

překonaný

Překonaný - vyřešený, porazený, přemáhnutý, překonaný.

nečasový

Nečasový se odkazuje na něco, co není omezeno časem ani místem; něco trvalého a univerzálního.

neaktuální

Neaktuální je to, co není aktuální, co už je zastaralé, neplatné či neaktualizované.

Podobná synonyma

předmět (starožitný)

Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.