Facebook

Překonaný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu překonaný.

Význam: Překonaný - vyřešený, porazený, přemáhnutý, překonaný.

zastaralý

Zastaralý se obvykle používá k popisu něčeho, co je zastaralé, neaktuální, nevhodné nebo zaostalé.

odbytý

Odbytý znamená prodaný nebo využitý celý, vyčerpán, bez zbytku.

přežilý

Přežilý je osoba, která přežila nebo zůstala nezraněná z katastrofy, konfliktu nebo nebezpečné situace.

vyřízený

Vyřízený = dokončený, vyřešený, splněný, hotový.

nečasový

Nečasový se odkazuje na něco, co není omezeno časem ani místem; něco trvalého a univerzálního.

neaktuální

Neaktuální je to, co není aktuální, co už je zastaralé, neplatné či neaktualizované.

Žádná další podobná synonyma k překonaný jsme nenašli.