Facebook

Starobylý - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu starobylý.

Význam: Starobylý je pojem označující něco starého, pocházejícího z dávné minulosti.

starožitný

Starožitný označuje předměty, které jsou staré, většinou historicky významné a cenné.

zastaralý

Zastaralý se vztahuje na věci, které jsou zastaralé nebo zastaralé, což znamená, že jsou neaktuální nebo zaostalé.

přežilý

Přežilý je osoba nebo věc, která přežila nebo překonala něco (např. katastrofu, útok, boj).

starodávný

Starodávný znamená velmi starý, obvykle z dob předcházejících modernímu pohledu.

dávný

Dávný se obvykle používá ve smyslu "starobylý" nebo "oddávna", tzn. něco, co je velmi staré nebo se stalo dávno.

historický

Historický se týká minulosti a vztahuje se k významným historickým událostem, osobám a dobám.

archaický

Starobylý, zastaralý; zřídka se vyskytující, klasický nebo předměty, které jsou starší než obvyklé.

Podobná synonyma

dávný (věk)

Dávný je pojem označující čas dávno minulý, starobylý, období velmi vzdálené současnosti.

předmět (starožitný)

Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.