Facebook

Zastaralý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zastaralý.

Význam: Zastaralý se vztahuje na věci, které jsou zastaralé nebo zastaralé, což znamená, že jsou neaktuální nebo zaostalé.

starobylý

Starobylý je pojem označující něco starého, pocházejícího z dávné minulosti.

starožitný

Starožitný označuje předměty, které jsou staré, většinou historicky významné a cenné.

přežilý

Přežilý je osoba nebo věc, která přežila nebo překonala něco (např. katastrofu, útok, boj).

archaický

Starobylý, zastaralý; charakterizovaný náboženskými a kulturními zvyky a rituály, které jsou z minulosti.

neaktuální

Neaktuální znamená neplatný nebo neúplný, který neodpovídá současným podmínkám.

nemoderní

Nemoderní je pojem označující všechno, co není aktuální, moderní nebo aktuální.

staromódní

Staromódní znamená zastaralé, nemoderní, zastaralé postupy a přístupy.

moderní

Moderní se obvykle používá k označení věcí, které jsou aktuální, moderní a aktuální.

Podobná synonyma

moderní (doba)

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

předmět (starožitný)

Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.