Facebook

Přestože - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přestože.

Význam: Přestože: i přes okolnosti, které by mohly vyvstat; přesto, přes veškerý protiklad.

třebaže

Třebaže je složené slovo, které se používá, aby se vyjádřil závazek, který trvá i přes okolnosti, které by mohly vyžadovat jinak.

i když

I když se může zdát, že situace není příznivá, zvažujte všechna možná řešení.

byť i

Byť je jedna z hlavních sloves v angličtině, je to ve skutečnosti univerzální sloveso, které se používá k označení přítomnosti, stálosti, schopnosti nebo přítomnosti něčeho.

jakkoli

Jakkoli je sloveso, které znamená "z jakéhokoli způsobu nebo způsobem". Může být použito pro vyjádření způsobu, jakým by mělo být něco provedeno, nebo pro odkazování na něco, co je obecné.

přece

Přece je zkratka pro "jistě, samozřejmě". Používá se pro vyjádření souhlasu nebo pro připomenutí, že něco bylo jasně řečeno.

nicméně

Nicméně znamená "přesto, i tak, avšak". Uvádí se před slovem, které zdůrazňuje, že i přes předchozí větu ještě něco platí.

avšak

Avšak znamená něco jako "přesto", "i přesto", "přeci jen" nebo "navzdory tomu". Slouží k vyjádření odporu či nesouhlasu.

Ač je spojka užívaná pro podmínění, zpravidla se používá pro zdůraznění protichůdností a odporu.

ačkoli

Ačkoli znamená něco jako "i když" a je používáno k vyjádření náhlého rozporu mezi dvěma větami.

ačkoliv

Ačkoliv znamená "i když/navzdory tomu", je to slůvko, které se používá k vyjádření opaku toho, co bylo před tím řečeno.

byť

Bytí je stav existence, který se vztahuje na lidské bytosti a existující věci.

Podobná synonyma

ale přece

Ale přece je výrazem, který se používá k označení názoru, že něco je očividné, i když to není přímo viditelné.

když

Když je vyjádření časového členu ve větě, znamená to, že se situace děje nebo stane v daném čase.

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

i když - i když

I když je ve spojení s dalšími slovy, i když znamená "přestože", nebo "ačkoliv".

přece však

Přece však = Navzdory tomu/přesto.

když ne jinak

Když ne jinak: jiná alternativa, jiný způsob.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.