Facebook

Byť i - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu byť i.

Význam: Byť je jedna z hlavních sloves v angličtině, je to ve skutečnosti univerzální sloveso, které se používá k označení přítomnosti, stálosti, schopnosti nebo přítomnosti něčeho.

přestože

Přestože: i přes okolnosti, které by mohly vyvstat; přesto, přes veškerý protiklad.

třebaže

Třebaže je složené slovo, které se používá, aby se vyjádřil závazek, který trvá i přes okolnosti, které by mohly vyžadovat jinak.

i když

I když se může zdát, že situace není příznivá, zvažujte všechna možná řešení.

jakkoli

Jakkoli je sloveso, které znamená "z jakéhokoli způsobu nebo způsobem". Může být použito pro vyjádření způsobu, jakým by mělo být něco provedeno, nebo pro odkazování na něco, co je obecné.

Podobná synonyma

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

když

Když je vyjádření časového členu ve větě, znamená to, že se situace děje nebo stane v daném čase.

když ne jinak

Když ne jinak: jiná alternativa, jiný způsob.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

i když - i když

I když je ve spojení s dalšími slovy, i když znamená "přestože", nebo "ačkoliv".