Facebook

I když - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu i když.

Význam: I když se může zdát, že situace není příznivá, zvažujte všechna možná řešení.

přestože

Přestože: i přes okolnosti, které by mohly vyvstat; přesto, přes veškerý protiklad.

třebaže

Třebaže je složené slovo, které se používá, aby se vyjádřil závazek, který trvá i přes okolnosti, které by mohly vyžadovat jinak.

byť i

Byť je jedna z hlavních sloves v angličtině, je to ve skutečnosti univerzální sloveso, které se používá k označení přítomnosti, stálosti, schopnosti nebo přítomnosti něčeho.

jakkoli

Jakkoli je sloveso, které znamená "z jakéhokoli způsobu nebo způsobem". Může být použito pro vyjádření způsobu, jakým by mělo být něco provedeno, nebo pro odkazování na něco, co je obecné.

ačkoli

Ačkoli znamená přesto, navzdory, i když, ač, ačkoliv, přes to, přes to všechno.

Ač je spojka, která označuje protiklad, například "i když".

třebas

Třebas je slovní spojení, které se používá k vyjádření možnosti, že se něco může stát.

byť

Byť je stav existence, ve kterém je člověk začleněn do konkrétního prostředí a má určité povinnosti a práva.

Podobná synonyma

no třebas

No třeba je český výraz, který znamená "třeba", "možná" nebo "kdoví". Užívá se jako odpověď na otázku, když neznáme správnou odpověď.