Facebook

Vypnout (proud) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vypnout (proud).

Význam: Vypnout proud znamená odpojit napájení elektrického zařízení od elektrické sítě.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

přervat

Přervat znamená přerušit, zastavit nebo ukončit nějakou činnost nebo akci.

pokračovat

Pokračovat znamená jít dál, zopakovat, prodlužovat nebo postupovat systematicky.

ukončit (těhotenství)

Ukončit těhotenství znamená porodit a donosit dítě na svět.

Podobná synonyma

ukončit <co>

Ukončit znamená dokončit, ukončit, uzavřít nebo ukončit činnost.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

přerušit (práci)

Ukončit nebo prerušit činnost, práci, proces nebo akci.

ukončit

Ukončit: dokončit, ukončovat, skončit, zastavit.

začít (práci)

Začít: zahájit, provést první kroky k dosažení cíle.

přerušení těhotenství

Přerušení těhotenství je terminální medicínský proces odstranění těhotenství, nejčastěji prováděný za účelem zamezení jeho pokračování.

zastavit se

Zastavit se znamená ukončit činnost nebo pohyb; přerušit jejich trvání.

ukončit hovor

Ukončení hovoru: ukončit konverzaci, skončit rozhovor, lámat daný hovor.

dát si práci <s čím>

Udělat si námahu nebo náročnou práci, usilovat o dosažení cíle nebo výsledku.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

vyhýbat se (práci)

Uhnout, vyhnout se práci; upřednostnit činnosti jiné před prací.

ukončit (vztahy)

Ukončit znamená zastavit, ukončit vztahy znamená definitivně je zrušit.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená vypnout motor a ukončit jeho provoz.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.