Facebook

Zapojovat (proud) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zapojovat (proud).

Význam: Zapojovat (proud): připojit elektrický přístroj do sítě a umožnit proudový oběh.

spojovat (zapnutím)

Spojovat znamená připojit dva nebo více prvků či objektů dohromady.

vypínat

Vypínat znamená přerušit elektrický proud a ukončit tak provoz elektrického zařízení nebo systému.

Podobná synonyma

vypínat se

Vypínat se znamená ukončit činnost nebo provoz, případně vypnout počítač nebo jiné technické zařízení.

spojovat se

Spojovat se znamená propojovat určité věci nebo lidi dohromady; vytvářet vazby, vztahy mezi nimi.

spojovat <co s čím>

Spojovat znamená vytvářet vazby mezi dvěma nebo více věcmi nebo pojmy; zapojit je do jednoho celku.

spojovat (čepem)

Spojovat znamená propojit dva nebo více kusů, například materiálu, tak, aby se vytvořila jednotná celistvost.

spojovat (klihem)

Spojovat znamená sjednotit, spojit, propojit nebo sloučit dvě nebo více částí do jednoho celku.

spojovat se (dohromady)

Spojovat se znamená sloučit se dohromady, seskupit se a vytvořit jednotu.

spojovat

Spojovat znamená sloučit nebo propojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

spojovat (obce)

Spojovat obce znamená zformovat novou obec z dvou nebo více obcí nebo jejich částí.

spojovat (výrobce)

Spojovat znamená seskupit komponenty nebo části dohromady, aby se vytvořil funkční celek.

spojovat (vagóny)

Spojovat znamená připojit dva nebo více vagónů dohromady.