Facebook

Proud (nadávek) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu proud (nadávek).

Význam: Proud je vulgární výraz používaný pro urážku.

vír (větrný)

Vír je silný větrný proud, který může vytvářet bouře a tornáda. Jeho síla může být i destruktivní.

příval (útoků)

Příval je velký náhlý útok nebo příliv, obvykle ve formě vody, větru nebo zvuku.

Podobná synonyma

příval

Příval je náhlý a intenzivní přísun čehokoliv, např. práce, úspěchu, emocí, atd.

větrný

Větrný znamená vztahující se k větru nebo k účinkům větru, jako jsou proudění, foukání, nárazy a vítr.

souhra (útoku)

Souhra je taktická koordinace akcí více jednotek, aby dosáhly cíle společně.

zastavení (útoku)

Zastavení útoku je proces, kterým se předchází škodám způsobeným útočníkem a zabraňuje dalšímu útoku.