Facebook

Přestat (mluvit n. číst) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přestat (mluvit n. číst).

Význam: Ukončit, zastavit, zrušit.

uzavřít (dveře)

Zavřít: zabránit přístupu nebo uzamknout (dveře).

zatáhnout (kohoutek)

Otočit kohoutkem, aby se zastavila proudící voda nebo proud plynu.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zavřít někoho do vězení, aby nemohl odejít.

zatknout

Zatknout znamená uvěznit někoho, omezit jeho pohyb a obmedzit jeho slobodu.

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

zabásnout

Zabásnout znamená zasmát se, smát se nahlas nebo se zahihňat.

Podobná synonyma

kritizovat <koho>

Kritizovat znamená zpochybňovat či hodnotit činnost, jednání nebo názor druhého člověka.

znepřátelit si <koho>

Znepřátelit si koho: získat si nepřítele, způsobit mezi sebou vzájemné nepřátelství a vůči sobě nevraživost.

vězení

Vězení je státní instituce, kde se vězni odsouzení za trestné činy vykonávají tresty.

usmrtit <koho> (bodnutím)

Usmrtit znamená způsobit smrt bodnutím.

ztotožňovat <koho s kým>

Ztotožňovat znamená spojovat nebo srovnávat dvě věci, aby vyjadřovaly stejnou myšlenku nebo měly stejný účel.

pečetí uzavřít

Pečetí uzavřít = závazné potvrzení podpisem že dohoda či smlouva je platná.

vyloupit <koho n. co>

Vyloupit znamená ukrást a rozbit otevřením dveří či okna.

okrášlit <koho n. co>

Zkrášlit; přidat na kráse, kouzlu a vzhledu.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odstěhoval, opustil určité místo, často i zem.

hanět <koho n. co>

Hanět znamená kritizovat, odsoudit nebo pomlouvat koho nebo něco.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

ošatit <koho>

Ošatit znamená obléci nebo obléknout do něčeho nového nebo elegantního.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

podporovat <koho>

Podporovat znamená přispívat jeho úsilí a podporovat ho, aby dosáhl jeho cílů.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

velebit <koho>

Velebit je sloveso, které znamená oslavovat, chválit nebo vyzdvihovat někoho nebo něco.

tupit <koho n. co>

Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat a věnovat pozornost člověku nebo jeho činům po dlouhou dobu.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

zaútočit <na koho>

Napadnout fyzicky nebo psychicky někoho nebo něco s cílem způsobit škodu nebo zničení.

rozesmutnit <koho>

Ztratit naději a smutek; rozesmutnit znamená vyvolat smutek, zklamání a zoufalství u člověka.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

prostoupit <koho> (revmatismus)

Prostoupit znamená proniknout hluboko do tkání a orgánů, čímž způsobuje revmatismus.

kohoutek (pušky)

Kohoutek je páčka na zbrani, která ovládá nábojovou komoru a umožňuje střelbu.