Facebook

Překročit (hranice) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu překročit (hranice).

Význam: Překročit znamená přestoupit nebo přesáhnout danou hranici nebo omezení.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

zajet (dále)

Dosáhnout až do hlubokého nebo do dřívějšího stavu nebo bodu; získat, zajistit nebo vyřešit.

minout (stanici)

Minout se vztahuje k přecházení určitých míst nebo stanic, jako je například při cestování vlakem. Znamená to míjet, projít kolem, jít kolem, bez zastavení.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

srazit

Snížit, zmenšit, zredukovat; znížit, zeslabit; skrátit, zkrátit.

zajet

Zajet znamená dosáhnout určitého cíle nebo konkrétního účelu. Může se také použít pro dosáhnutí jakéhokoli výsledku.

pohladit (rukou)

Pohladit je hlazení, mazlení, hladění záměrně a láskyplně prováděné rukou.

dotknout se

Fyzicky se dostavit blíže, nebo se intelektuálně ocitnout v zásadním kontaktu s čím nebo s kým.

sešít

Sešít znamená spojit dva nebo více materiálů nebo částí dohromady pomocí stehů.

přežehlit

Přežehlit znamená použít žehličku nebo jiné zařízení k napaření látky a vyhladit její povrch.

Podobná synonyma

popravovat <koho>

Popravovat znamená usmrcovat někoho trestným činem, obvykle je to trest smrti.

podmanit si <koho n. co>

Podmanit si znamená získat vliv, kontrolu nad něčím či někým.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená vzbudit někoho k činnosti, obyčejně k akci nebo k aktivitě.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

mámit <co z koho>

Mámit je vyvolat u někoho pocit, který není autentický nebo je založen na nesprávných informacích.

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

považovat se <za koho n. co>

Považovat se za někoho nebo za něco znamená přijímat, že se naše identity nebo postavení odpovídá této osobě nebo věci.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělit někomu určité informace nebo znalosti o něčem.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená zneuctívat, pošpinit, znemožnit, znehodnotit, poškodit, zneužít či zdevastovat.

dostat se <kam>

Dostat se: dosáhnout cíle, dosáhnout určitého místa, získat něco.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

otravovat <koho čím>

Vyvíjet na někoho nějakou formu tlaku nebo hrubého zacházení, aby se cítili nepříjemně či ohroženě.

oblíbit si <koho>

Mít k někomu sympatie a obdiv, přátelství, rád se s ním potkávat a strávit společný čas.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat: přinutit někoho, aby uvěřil nebo udělal něco skrze argumenty a vysvětlení.

urazit <koho>

Urazit znamená narušit jeho důstojnost nebo cítit újmu slovními či fyzickými útoky.

porazit

Porazit znamená přemoci nebo překonat něco nebo někoho v soutěži, bitvě, sporu nebo diskusi.

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

dorážet <na koho>

Stále napadat a útočit na někoho nebo se do někoho oboustranně opakovat.

dostat hlad

Dostat hlad znamená mít silnou potřebu jídla, kvůli fyziologickému pocitu hladu, který vyvolává chuť k jídlu.

dohonit <koho>

Dohonit znamená doběhnout nebo dostihnout někoho, kdo vám uniká nebo je o krok napřed.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.