Facebook

Později - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu později.

Význam: Později znamená někdy v budoucnu, po chvíli, později než dříve.

předtím

Předtím znamená předcházející čas, například před něčím, co se stalo, nebo před něčím, co se má stát.

napřed

Napřed znamená před nebo předtím, než se něco stane. Označuje pořadí, ve kterém se akce odehrávají.

kdysi

Kdysi znamená "dříve", "v minulosti" nebo "předtím".

jindy

Jindy: Jiným časem, jiným datem, jiným způsobem; zpravidla obecně, jinými okolnostmi.

v minulosti

V minulosti význam slova znamenal ideu, koncept nebo myšlenku zachycenou významovými slovy. To bylo základem komunikace, vyjadřování a porozumění.

potom

Potom znamená následující, později nebo po něčem jiném.

pak

Pak je mírný způsob sdělení, při kterém se vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s něčím.

poté

Poté znamená po něčem, co již bylo provedeno, a označuje pozdější časový bod.

pozdě

Pozdě znamená pozdní, zpožděný nebo zmeškaný; může to být i pozdní reakce nebo pozdní začátek činnosti.

dříve

Předtím; předcházející čas; dříve než; oproti nynějšku.

Podobná synonyma

potom co

Potom co znamená po skončení něčeho; představuje časový okamžik, kdy se něco stalo a má vliv na následující události.

až potom

Až potom: jde o časovou přímku, kdy se musí předchozí činnosti stihnout, než se pustíme do dalšího kroku.

teprve potom

Teprve potom znamená počkat si až po určitém čase, oproti jiným akcím, které jsou prováděny dříve.

do minulosti

Do minulosti se slovo "shrnout" odkazuje na přehledné shrnutí informací nebo myšlenek.

probudit se pozdě

Probudit se pozdě znamená, že člověk se probudil později, než bylo plánováno, a to může mít za následek ztrátu času a zpoždění.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

poté co

Poté co, označuje časové období po něčem - obvykle jako zakončení činnosti nebo děje.

napřed - pak

Napřed se udělá to, pak se udělá tamto.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.

jít pozdě (hodinky)

Příchod pozdě, tj. po předem stanoveném čase.