Facebook

Napřed - pak - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu napřed - pak.

Význam: Napřed se udělá to, pak se udělá tamto.

brzy - brzy

Brzy znamená blízko času, rychle nebo v krátké době.

jednou - podruhé

Jednou - jednorázově, podruhé - opakovaně.

Podobná synonyma

jednou

Jednou znamená "jednou a jen jednou"; jednorázově, jedinkrát, jednou provždy.

brzy

Brzy znamená rychle nebo už brzy, často se používá pro označení blízkého času.

podruhé

Podruhé znamená opakovaně, poprvé, opět, jinými slovy - pro druhou či opakovanou dobu.

jen jednou

Slovo "jen" znamená pouze, pouze, jenom, jedině, právě, právě teď.

ještě jednou

Ještě jednou je výraz pro zopakování čehokoli, co se právě řeklo nebo udělalo.