Facebook

Kdysi - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu kdysi.

Význam: Kdysi znamená "dříve", "v minulosti" nebo "předtím".

předtím

Předtím znamená předcházející čas, například před něčím, co se stalo, nebo před něčím, co se má stát.

napřed

Napřed znamená před nebo předtím, než se něco stane. Označuje pořadí, ve kterém se akce odehrávají.

později

Později znamená někdy v budoucnu, po chvíli, později než dříve.

jindy

Jindy: Jiným časem, jiným datem, jiným způsobem; zpravidla obecně, jinými okolnostmi.

v minulosti

V minulosti význam slova znamenal ideu, koncept nebo myšlenku zachycenou významovými slovy. To bylo základem komunikace, vyjadřování a porozumění.

v neurčené době

Význam slova se obvykle odkazuje na jeho kontextuální využití nebo představu, kterou vyvolává v lidské mysli.

jednou

Jednou znamená jednou příležitostí, jedenkrát, jedinkrát, jednorázově.

dříve

Dříve: předtím, v minulosti, v předchozích časech.

dávno

Dávno znamená "dlouho", tedy delší časový úsek než například "krátce".

někdy

Někdy znamená obecně určité časové období, často odlišné od současnosti nebo od minulosti.

Podobná synonyma

v oné době

V oné době bylo slovo "význam" používáno k popisu toho, jak jedna věc, činnost nebo myšlenka souvisí s jinou.

jen jednou

Slovo "jen" znamená pouze, pouze, jenom, jedině, právě, právě teď.

v které době

Význam: Stručné shrnutí nebo popis něčeho.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

do minulosti

Do minulosti znamená "něco, co se stalo nebo bylo předtím".

jen někdy

Jen někdy je fráze, která se používá k vyjádření okamžitého, příležitostného a krátkodobého výskytu nebo změny.

jednou - podruhé

Jednou - jednorázově, podruhé - opakovaně.

po dlouhé době

Po dlouhé době znamená, že se něco opakuje po delším časovém úseku.

ještě jednou

Ještě jednou je výraz pro zopakování čehokoli, co se právě řeklo nebo udělalo.

napřed - pak

Napřed se udělá to, pak se udělá tamto.

v té době

Význam slova v té době byl obecně chápán jako "souhrn, shrnutí nebo zkrácení dlouhého nebo složitého textu".