Facebook

Pošlý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pošlý.

Význam: Pošlý je archaický tvar slova poslal, které znamená poslat, odeslat nějakou věc nebo zprávu.

zdechlý

Mrtvý, nežijící; zastavení životních funkcí; obecně se užívá pro živočichy.

vyvstalý

Vyvstalý se obvykle užívá v souvislosti s nějakým problémem, který se objevil nečekaně a je třeba ho řešit.

povstalý

Povstalec je osoba, která se vzbouřila proti autoritám nebo vládě.

vzešlý

Vzešlý je adjektivum a označuje něco, co pochází z předchozího bodu, zdroje či stavu.

vzniklý

Vzniklý je přídavné jméno, které označuje něco, co bylo vytvořeno nebo vyprodukováno.

Podobná synonyma

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.