Facebook

Povstalý - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu povstalý.

Význam: Povstalec je osoba, která se vzbouřila proti autoritám nebo vládě.

zdechlý

Mrtvý, nežijící; zastavení životních funkcí; obecně se užívá pro živočichy.

vyvstalý

Vyvstalý se obvykle užívá v souvislosti s nějakým problémem, který se objevil nečekaně a je třeba ho řešit.

vzešlý

Vzešlý je adjektivum a označuje něco, co pochází z předchozího bodu, zdroje či stavu.

vzniklý

Vzniklý je přídavné jméno, které označuje něco, co bylo vytvořeno nebo vyprodukováno.

Podobná synonyma

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.