Facebook

Vyvstalý - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vyvstalý.

Význam: Vyvstalý se obvykle užívá v souvislosti s nějakým problémem, který se objevil nečekaně a je třeba ho řešit.

zdechlý

Mrtvý, nežijící; zastavení životních funkcí; obecně se užívá pro živočichy.

povstalý

Povstalec je osoba, která se vzbouřila proti autoritám nebo vládě.

vzešlý

Vzešlý je adjektivum a označuje něco, co pochází z předchozího bodu, zdroje či stavu.

vzniklý

Vzniklý je přídavné jméno, které označuje něco, co bylo vytvořeno nebo vyprodukováno.

Podobná synonyma

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.