Facebook

Zdechlý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zdechlý.

Význam: Mrtvý, nežijící; zastavení životních funkcí; obecně se užívá pro živočichy.

vyvstalý

Vyvstalý se obvykle užívá v souvislosti s nějakým problémem, který se objevil nečekaně a je třeba ho řešit.

povstalý

Povstalec je osoba, která se vzbouřila proti autoritám nebo vládě.

vzešlý

Vzešlý je adjektivum a označuje něco, co pochází z předchozího bodu, zdroje či stavu.

vzniklý

Vzniklý je přídavné jméno, které označuje něco, co bylo vytvořeno nebo vyprodukováno.

zcepenělý

Zcepenělý vyjadřuje stav, který je velmi zanedbaný, špinavý, neudržovaný nebo zastaralý.

pošlý

Pošlý je český slangový výraz, který se používá pro pozvání někoho k něčemu. Vyjadřuje uctivou nabídku či výzvu.

chcíplý

Chcíplý je výraz, který se používá pro označení smrti zvířete, např. ptáka, včely apod.

líný

Líný člověk je ten, který je nedbalý, nezodpovědný a lhostejný k věcem, které by měl dělat.

Podobná synonyma

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

pošlý (zvíře)

Pošlý je druh sovy, která žije v severní Evropě, ve Skandinávii a ve východní Evropě.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.