Facebook

Překonat - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu překonat.

Význam: Překonat znamená dosáhnout něčeho, co dřív nebylo možné, nebo se vyrovnat s něčím, co bylo obtížné.

skácet (strom)

Skácet znamená prořezat nebo odříznout větve stromu a ponechat jen hlavní kmen.

vykácet

Vykácet znamená rychle odstranit stromy a další dřeviny.

povalit

Povalit: převrátit (něco), přetočit (něco) na jinou stranu nebo do jiné polohy.

srazit (kuželku)

Hrát kuželky: srazit kuželky tím, že do nich hodíte kouli.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

přemoci (nepřítele)

Porazit nepřítele silou nebo vytrvalostí.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout nebo překonat něčeho těžkého, obtížného nebo vysoce postaveného.

potřít

Potřít znamená natřít, pokrýt čímś, dotknout se něčeho, obalit nebo oblepit.

usmrtit (prase)

Usmrtit prase znamená zabít, aby bylo možné získat jeho maso.

zabít

Zabít znamená fyzicky usmrtit, ukončit život člověka nebo živočicha.

přemoci (odpor)

Přemoci odpor znamená porazit, překonat a zvítězit nad tím, co brání dosáhnout cíle.

potlačit

Potlačit znamená omezit, snížit nebo zabránit něčemu, aby se neprojevovalo.

zlomit

Zlomit - rozbít, rozdrtit, narušit celistvost něčeho fyzicky či psychicky.

porazit

Porazit znamená vyhrát nad někým, být lepší než ostatní nebo dokázat cíl.

přestát (nemoc)

Přestát (nemoc): odolat, přežít, vyhrát boj s nemocí.

vydržet

Vydržet znamená trpělivě podstoupit nepříjemnou situaci nebo vytrvat v něčem dlouhou dobu.

předstihnout

Předstihnout znamená udělat něco dříve než ostatní nebo před nimi.

předčit

Předčit: dosáhnout vyšší úrovně než někdo jiný, než bylo očekáváno nebo obvyklé.

převýšit

Převýšit znamená dosáhnout či překonat výš než něco jiného.

zastínit

Zastínit znamená "zakrýt nebo zakryt".

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

přežít se (marxismus)

Marxismus je ideologie, která usiluje o změnu společnosti. Přežít znamená, že ji lidé přijmou a budou ji praktikovat, aby dosáhli lepšího života.

Podobná synonyma

skočit přes (potok)

Přeskočit potok, vyjádření pro překonání překážky. Znamená překonání něčeho, co člověka brání dosáhnout svého cíle.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

přestat (vánice)

Ukončit, skončit; odmítnout dělat něco, čemu se dříve věnovalo.

přestát

Přestát znamená překonat, vytrvat, přežít nebo přežití něčeho obtížného či nebezpečného.

přestat se zabývat <čím>

Zanechat se zabývat čímsi, přestat s aktivitou.

přestat

Ukončit, zastavit; zanechat činnosti nebo čehokoliv jiného.

přestat mít za zlé

Přestat mít za zlé: odpustit, zapomenout, překonat škodlivé emoce a nalézt mír.

porazit (strom)

Porazit strom znamená přemoci jej a rozdrtit jeho kmen pomocí sekyry nebo jiného nástroje.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

potlačit <co>

Potlačit: zastavit či omezit projevování něčeho nebo někoho.

přemoci

Přemoci znamená zvítězit, porazit, vyhrát nebo převládnout nad něčím nebo někým.

dostat

Dostat: obdržet (něco), získat (něco) díky úsilí nebo úspěšnému snažení.

převrhnout se

Převrhnout se znamená doslova „převrátit se“ nebo „převálcovat se“, tedy dosáhnout bodu, kdy se člověk začne cítit unavený, vyčerpaný nebo přetížený.

odpor

Odpor je vyjádření nesouhlasu k něčemu, často s násilným protiútokem.

zlomit <co>

Zlomit: přerušit pevnost, trvanlivost nebo soudržnost, obvykle pomocí síly.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

postavit se na odpor

Odporovat autoritám, odmítnout nebo se odmítnout podřídit.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

dostat <co>

Dostat znamená obdržet, získat nebo zažít něco.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni, být rychlejší a dosáhnout výsledku před nimi.

skácet se

Skácet se znamená skočit směrem dolů, často pomocí volného pádu nebo skoků z vyvýšeného místa.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

přežít

Přežít znamená přetrvat, udržet se při životě a zachovat si zdraví, vyhnout se nebezpečí nebo překonat nějakou situaci.

dostat se daleko

Dostat se daleko znamená dosáhnout vysokého úspěchu a úrovně úspěchu, cti nebo znalostí.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dostat se dovnitř nebo ven.