Facebook

Pohraniční - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pohraniční.

Význam: Pohraniční se obvykle vztahuje k hranicím mezi státy, oblastem nebo regiony. Je to místo, kde se různé země, společnosti a kultury setkávají.

hraniční

Hraniční se odkazuje na ohraničení nebo přímku, která odděluje dvě oblasti, oblasti nebo státy.

příhraniční

Příhraniční označuje oblasti, které se nacházejí blízko hranic mezi dvěma státy nebo regiony.

limitní

Limitní je související s omezením nebo mezí. Označuje hranici/mez, kterou nesmí být překročena.

okrajový

Okrajový: označení pro něco, co se týká nebo se odehrává na okraji něčeho jiného.

mezioborový

Mezioborový se vztahuje k tématům, která se týkají více oborů, a vyžadují vědomosti a schopnosti z více oblastí.

interdisciplinární

Interdisciplinární je proces, při kterém se různé obory spojují, aby se dosáhlo integrovaného řešení.

čárový (rozhodčí)

Čárový rozhodčí je osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a správného průběhu sportovního utkání.

Podobná synonyma

rozhodčí

Rozhodčí je osoba pověřená vyřešit spory mezi stranami a vydat soudní rozhodnutí.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.