Facebook

Mezioborový - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu mezioborový.

Význam: Mezioborový se vztahuje k tématům, která se týkají více oborů, a vyžadují vědomosti a schopnosti z více oblastí.

interdisciplinární

Interdisciplinární je termín odkazující k propojení více oborů vědy a umění, často ve snaze vytvořit nové poznatky.

hraniční

Hraniční se vztahuje k hranici nebo mezi něčím oddělení, jako je státní hranice nebo hranice mezi dvěma oblastmi.

limitní

Limitní je související s omezením nebo mezí. Označuje hranici/mez, kterou nesmí být překročena.

pohraniční

Pohraniční se obvykle vztahuje k hranicím mezi státy, oblastem nebo regiony. Je to místo, kde se různé země, společnosti a kultury setkávají.

okrajový

Okrajový: označení pro něco, co se týká nebo se odehrává na okraji něčeho jiného.

čárový (rozhodčí)

Čárový rozhodčí je osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a správného průběhu sportovního utkání.

Podobná synonyma

rozhodčí

Rozhodčí je osoba, která posoudí spory a vydá rozsudek, aby určila právní vztahy mezi stranami.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.