Facebook

Okrajový - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu okrajový.

Význam: Okrajový: označení pro něco, co se týká nebo se odehrává na okraji něčeho jiného.

bezvýznamný

Bezvýznamný: nedůležitý, nezajímavý, nevýznamný, nevýznamný.

marginální

Marginální se obecně vztahuje k něčemu na okraji, malému nebo zanedbatelnému.

druhořadý

Druhořadý se vztahuje k něčemu menšímu, méně důležitému nebo méně významnému než něco jiného.

pomezní (jev)

Pomezní jev je mezilehlá oblast mezi dvěma ekosystémy, kde se vyskytují rysy obou, ale jejich kombinace je jiná.

hraniční

Hraniční se vztahuje k hranici nebo mezi něčím oddělení, jako je státní hranice nebo hranice mezi dvěma oblastmi.

limitní

Limitní je související s omezením nebo mezí. Označuje hranici/mez, kterou nesmí být překročena.

pohraniční

Pohraniční se obvykle vztahuje k hranicím mezi státy, oblastem nebo regiony. Je to místo, kde se různé země, společnosti a kultury setkávají.

mezioborový

Mezioborový se vztahuje k tématům, která se týkají více oborů, a vyžadují vědomosti a schopnosti z více oblastí.

interdisciplinární

Interdisciplinární je proces, při kterém se různé obory spojují, aby se dosáhlo integrovaného řešení.

čárový (rozhodčí)

Čárový rozhodčí je osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a správného průběhu sportovního utkání.

Podobná synonyma

rozhodčí

Rozhodčí je osoba, která provádí nezávislé vyšetřování a rozhoduje o sporech mezi stranami.

pomezní

Pomezní označuje něco, co sdílí hranici nebo mezi dvěma částmi, oblastmi nebo stavy.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

čára (pomezní)

Čára je obecný pojem pro jakoukoli čáru nebo čáru, která odděluje dvě oblasti nebo oblasti. Může se týkat politických hranic, oblastí jazykových, ekonomických nebo geografických.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.