Facebook

Interdisciplinární - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu interdisciplinární.

Význam: Interdisciplinární je proces, při kterém se různé obory spojují, aby se dosáhlo integrovaného řešení.

mezioborový

Mezioborový je termín používaný pro popis spolupráce mezi různými vědními obory, aby se dosáhlo lepších výsledků.

hraniční

Hraniční se vztahuje k hranici nebo mezi něčím oddělení, jako je státní hranice nebo hranice mezi dvěma oblastmi.

limitní

Limitní je související s omezením nebo mezí. Označuje hranici/mez, kterou nesmí být překročena.

pohraniční

Pohraniční se obvykle vztahuje k hranicím mezi státy, oblastem nebo regiony. Je to místo, kde se různé země, společnosti a kultury setkávají.

okrajový

Okrajový: označení pro něco, co se týká nebo se odehrává na okraji něčeho jiného.

čárový (rozhodčí)

Čárový rozhodčí je osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a správného průběhu sportovního utkání.

Podobná synonyma

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

rozhodčí

Rozhodčí je osoba pověřená vyřešit spory mezi stranami a vydat soudní rozhodnutí.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.