Facebook

Limitní - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu limitní.

Význam: Limitní je související s omezením nebo mezí. Označuje hranici/mez, kterou nesmí být překročena.

hraniční

Hraniční se vztahuje k hranici nebo mezi něčím oddělení, jako je státní hranice nebo hranice mezi dvěma oblastmi.

pohraniční

Pohraniční se obvykle vztahuje k hranicím mezi státy, oblastem nebo regiony. Je to místo, kde se různé země, společnosti a kultury setkávají.

okrajový

Okrajový: označení pro něco, co se týká nebo se odehrává na okraji něčeho jiného.

mezioborový

Mezioborový se vztahuje k tématům, která se týkají více oborů, a vyžadují vědomosti a schopnosti z více oblastí.

interdisciplinární

Interdisciplinární je proces, při kterém se různé obory spojují, aby se dosáhlo integrovaného řešení.

čárový (rozhodčí)

Čárový rozhodčí je osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a správného průběhu sportovního utkání.

Podobná synonyma

rozhodčí

Rozhodčí je osoba, která provádí nezávislé vyšetřování a rozhoduje o sporech mezi stranami.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.