Facebook

Pochopení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pochopení.

Význam: Pochopení je schopnost porozumět druhému člověku, jeho myšlenkám nebo situacím.

tušení

Tušení je předpokládané, podprahové přesvědčení, že něco je pravda, aniž bychom měli k tomu důkazy.

vcítění

Vcítění je schopnost porozumět a citlivě reagovat na pocity druhých lidí.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

porozumění

Porozumění je schopnost vnímat a chápat smysl, sdílet myšlenky, emoce a názory druhé osoby.

účast

Účast je účastnit se, být přítomen nebo se zapojit do něčeho, co se koná.

zájem

Zájem je výrazná touha nebo zájem o něco. Může to být zájem o zaměstnání, zájem o produkt nebo službu, osobu nebo situaci.

pochop

Pochopit znamená vnímat, porozumět, uvědomit si a chápat.

Podobná synonyma

vyvolávat (zájem)

Vzbuzovat zájem, způsobovat zvědavost nebo touhu.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

vzbuzující zájem

Vzbuzující zájem: vyvolává pozornost a zapůsobí silně na ostatní; vyvolává zvědavost, touhu a zájem.

vzbudit (zájem)

Vzbudit: přivést do pozornosti, získat zájem, upoutat pozornost.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžitý, nepřetržitý, nesmírně blízký, naléhavý, intenzivní.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

dospět k poznání

Dospět k poznání znamená dosáhnout závěru nebo pochopit důsledky něčeho.

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

teorie poznání

Teorie poznání je obor filozofie zabývající se otázkami, jako jsou používané metody poznávání, pravdivost poznatků a jejich platnost.

poznání

Poznání je schopnost získat, rozpoznat a pochopit informace a poznatky.

oživit (zájem)

Obnovit nebo probudit zájem, udržet ho stále aktivní.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

vyvolat (zájem)

Vyvolat zájem: probudit v někom zvědavost, podnítit jeho pozornost a zájem o něco.

zájem <o co>

Zájem je silná touha po něčem, je to něčí osobní zájem. Může být o peníze, majetek, vztahy, práci nebo jiné osobní zájmy.

projevovat (sexuální) zájem

Vyjádřit (sexuální) zájem, vyjádřit očekávání nebo touhu po intímním styku.

účast <na čem>

Účast je účastnění se činnosti, události nebo akce a obvykle zahrnující přítomnost a spoluúčast.

mít účast

Účast znamená účast na nějaké události, činnosti nebo setkání, spojené s jejím osobním nebo duševním zapojením.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

skupinový (zájem)

Skupinový zájem je soubor zájmů, které sdílejí nebo sdíleli určitá skupina lidí. Jejich cílem je prosazovat společné interesy a uskutečňovat společné cíle.

vzbudit zájem

Vzbudit pozornost, zvýšit zájem o něco, přitáhnout pozornost.