Facebook

Plac - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu plac.

Význam: ení Placení je činnost, která spočívá v obchodním jednání, kdy za zboží nebo služby je třeba provést finanční úhradu.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

Podobná synonyma

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

hřiště (tenisové)

Hřiště je místo, kde se hraje tenis. Je to prostor s kurtem, který je obvykle vybavený ploty nebo zdí, aby byly odděleny jednotlivé kurty.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.