Facebook

Plac - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu plac.

Význam: ení Placení je činnost, která spočívá v obchodním jednání, kdy za zboží nebo služby je třeba provést finanční úhradu.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

Podobná synonyma

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

hřiště (tenisové)

Hřiště je místo, kde se hraje tenis. Je to prostor s kurtem, který je obvykle vybavený ploty nebo zdí, aby byly odděleny jednotlivé kurty.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.