Facebook

Ovace - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ovace.

Význam: Ovace je projev uznání a potlesku pro vystupujícího nebo vystupující tým, často během představení.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

nadšení

Nadšení je silný pocit radosti, entuziasmu a nadšení pro něco.

nadšení (prudké)

Silné nadšení; intenzivní entuziasmus; nadmíru vzrušení; zimní energie; vášnivá euforie.

projev

Projev je mluvené vyjádření názoru, myšlenky nebo názoru s cílem přesvědčit, informovat nebo vyvolat emoce.

pronést (projev)

Pronést je vyřčení nějakého slova, projevu nebo prohlášení.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.

pronášet projev

Pronášet projev znamená vystoupit a mluvit s lidmi o nějakém tématu s cílem je přesvědčit o nějaké myšlence.

bouřlivý (potlesk)

Bouřlivý potlesk je velmi silná odezva, velmi hlasitý a radostný, s dlouhými a intenzivními aplausem.

veřejný

Veřejný se vztahuje k něčemu, co je pro veřejnost přístupné, nebo k něčemu, co se týká veřejnosti.

pocta

Pocta je vyjádření úcty a obdivu k někomu nebo něčemu, často vyjadřované obřadem nebo ceremoniálem.

projev (slavnostní)

Projev je řeč, kterou vystoupí někdo před publikem; slouží k vyjádření myšlenek, názorů nebo emocí.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

veřejná doprava

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.

pronášet (projev)

Pronášet znamená vyjadřovat své myšlenky nebo názory veřejně a nahlas.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.