Facebook

Otravovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu otravovat.

Význam: Otravovat je obecný výraz pro několik druhů škodlivého jednání, včetně manipulace, ponižování, obtěžování, vyhrožování nebo fyzického napadání.

nebavit

Nebavit - nezpůsobovat zábavu, nudit, způsobovat únavu.

nezajímat

Nebýt zájmu, nezajímat znamená být lhostejným, nezájmem o něco, nebo na někoho.

trávit (krysy)

Trávit (krysy): sežírat a trávit potravu, která byla pozřena.

obtěžovat

Provádět činy nebo vyjadřovat poznámky, které jsou obtěžující a nevhodné.

vnucovat se <komu>

Vnucovat se znamená prosazovat se nebo se snažit získat pozornost, aniž by byl požádán.

Podobná synonyma

nařizovat <co komu>

Nařizovat je rozkazovat ostatním, aby udělali něco konkrétního.

vnucovat (zákon)

Vnucovat znamená násilím prosazovat nebo nutit něco, co není v souladu s vůlí jiných lidí.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

nabít <komu>

Předat něco někomu; obdarovat nebo předat informace, nápady, zkušenosti, schopnosti apod.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

odporovat <komu> (drze)

Odmítat příkazy nebo názory druhých, často s drzostí nebo odvahou.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

polámat <komu> (kosti)

Polámat kosti (někomu) znamená přetrhat kostní tkáň a způsobit poranění.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená lichotit nebo oslavovat člověka, aby se mu zalíbilo nebo aby se získalo jeho přízeň.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

být nevěrný <komu>

Neukázněné jednání v rámci partnerského vztahu, kdy jedna strana zahýbá se svými city k jiné osobě.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.