Facebook

Otravovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu otravovat.

Význam: Otravovat je obecný výraz pro několik druhů škodlivého jednání, včetně manipulace, ponižování, obtěžování, vyhrožování nebo fyzického napadání.

nebavit

Nebavit - nezpůsobovat zábavu, nudit, způsobovat únavu.

nezajímat

Nebýt zájmu, nezajímat znamená být lhostejným, nezájmem o něco, nebo na někoho.

trávit (krysy)

Trávit (krysy): sežírat a trávit potravu, která byla pozřena.

obtěžovat

Provádět činy nebo vyjadřovat poznámky, které jsou obtěžující a nevhodné.

vnucovat se <komu>

Vnucovat se znamená prosazovat se nebo se snažit získat pozornost, aniž by byl požádán.

Podobná synonyma

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

trávit (dovolenou)

Strávit/prožít (dovolenou): vychutnat si volný čas v příjemném prostředí, užívat si relaxaci, obdivovat krásy přírody a kultury.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat nebo dát něco komu jinému.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytnout podporu, pomoc nebo finanční nebo jinou formu pomoci někomu.

svědčit <komu> (zdraví)

Svědčit znamená potvrdit něčí zdraví, tj. potvrdit, že se osoba cítí dobře a je zdráva.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená lichotit nebo oslavovat člověka, aby se mu zalíbilo nebo aby se získalo jeho přízeň.

vzdávat hold <komu>

Vzdávat hold znamená vyjadřovat úctu a obdiv, projevovat vděčnost a ocenění.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

přitěžovat <komu>

Přitěžovat znamená přidělovat nebo přikládat nějakou zátěž nebo úkol, který má být vykonán.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

zakročovat <proti komu> (úředně)

Zakročovat znamená přijmout úřední opatření proti někomu.