Facebook

Nebavit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu nebavit.

Význam: Nebavit - nezpůsobovat zábavu, nudit, způsobovat únavu.

nezajímat

Nebýt zájmu, nezajímat znamená být lhostejným, nezájmem o něco, nebo na někoho.

otravovat

Otravovat je obecný výraz pro několik druhů škodlivého jednání, včetně manipulace, ponižování, obtěžování, vyhrožování nebo fyzického napadání.

Podobná synonyma

otravovat <koho čím>

Vyvíjet na někoho nějakou formu tlaku nebo hrubého zacházení, aby se cítili nepříjemně či ohroženě.

otravovat <koho>

Pokoušet se zasáhnout někoho, aby se cítili špatně nebo byli obtěžováni nebo poškozováni.