Facebook

Oškubat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu oškubat.

Význam: Oškubat znamená odstranit kůži, chmýří nebo peří z ptáka nebo jiného zvířete.

otrhat (ovoce)

Otrhat ovoce znamená oddělovat ovoce od stromu či keře silou a záměrně.

orvat

Orvat znamená zkrátit, zmenšit nebo omezit něco.

odrbat

Odrbat znamená rychle vyřídit nějakou práci, vykonat ji co nejrychleji.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

očesat (ovoce)

Očesat ovoce znamená oloupat ovoce, odstranit jeho stonky a listy.

Podobná synonyma

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát o jeho potřeby a zajišťovat jim bezpečí a pohodlí.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

vystopovat <koho>

Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

porobovat <koho>

Porobovat znamená páchat násilí nebo vydírání na někom, aby vám poskytl majetek nebo peníze.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

ochladit <koho n. co>

Ochladit znamená zmírnit, uklidnit nebo zpomalit.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

vložit <co do koho>

Vložit znamená fyzicky zasunout či umístit něco do něčeho jiného.

vylisovat (ovoce)

Vylisovat ovoce znamená stlačit ovoce, aby se z něj vytlačila šťáva.

ctít <koho>

Ctít znamená respektovat, uznávat a dodržovat práva a autoritu.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít s něčím pracovat nebo s něčím začít.

odhalit <koho n. co>

Odhalit: odkrýt, zjistit, objasnit informace nebo skutečnosti o něčem či někom.

vymámit <co z koho>

Vymámit: donutit někoho, aby se vzdal něčeho.

rozházet (peníze)

Rozházet znamená rozdělit, rozdělit peníze na menší části a rozdat je.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

naléhat <na koho>

Vyžadovat po někom okamžité jednání silným způsobem; nutit někoho aby udělal něco bez odkladu.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

vystrojit <koho>

Vystrojit: ozdobit, oblečit do odpovídajících šatů nebo doplňků pro významnou událost.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená násilím odstranit nebo zničit, obvykle se to používá k popisu vyhladit nějakou osobu nebo skupinu lidí.

oslavovat <koho n. co>

Slavit a vyjadřovat radost nad úspěchem, výročím nebo událostí, které je třeba ocenit.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

očesávat (ovoce)

Očesávání ovoce je proces odstraňování plodů z jejich stonků.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.