Facebook

Oškubat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu oškubat.

Význam: Oškubat znamená odstranit kůži, chmýří nebo peří z ptáka nebo jiného zvířete.

otrhat (ovoce)

Otrhat ovoce znamená oddělovat ovoce od stromu či keře silou a záměrně.

orvat

Orvat znamená zkrátit, zmenšit nebo omezit něco.

odrbat

Odrbat znamená rychle vyřídit nějakou práci, vykonat ji co nejrychleji.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

očesat (ovoce)

Očesat ovoce znamená oloupat ovoce, odstranit jeho stonky a listy.

Podobná synonyma

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

podporovat <koho>

Pomáhat druhým, dávat jim sílu a útěchu; podporovat je, aby dosáhli svých cílů a plnili své sny.

protrhat (ovoce)

Protrhat ovoce znamená rozdrtit ho a rozdělit na menší kousky.

vystrčit <na koho> jazyk

Říct/ukázat někomu svůj nesouhlas, vyjádřit svou nespokojenost.

vyklidit <koho>

Vyklidit: opustit místo, umístit osobu mimo dosah.

zahřívat <koho n. co>

Zahřívat znamená ohřívat, zahřát; zvyšovat teplotu něčeho nebo někoho.

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

unavit <koho>

Unavit znamená vyčerpat fyzickou i psychickou sílu, způsobit únavu, vyčerpání.

uspokojit <koho>

Splnit požadavky, potřeby nebo očekávání někoho, aby byl/a spokojen/a.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

nevražit <na koho>

Nevražit: nesouhlasit s někým, nemít pro něj úctu a zůstat neutrální během výměny názorů.

sekularizovat <koho n. co>

Sekularizovat znamená odtrhnout něco od náboženství a přesunout jej do veřejného prostoru.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

zdravit <koho>

Zdravit znamená pozdravit člověka slůvky nebo gestem jako pozdrav.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.

oživit <koho n

Znovu probudit k životu, obnovit činnost, oživit.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho a pomáhat mu při činnosti, aby dosáhl svého cíle.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu nebo vřelost někomu druhému.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.