Facebook

Ohlas - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu ohlas.

Význam: Ohlas je reakce na něco, např. na názor, knihu, hudbu, film nebo jinou událost. Může být pozitivní nebo negativní.

ozvěna

Ozvěna je zpětný odraz zvuku od překážky, který se vracejícím zvukem ozývá.

ozvuk

Ozvuk je zpětné vnímání zvuku po jeho odeslání do prostoru.

dozvuk (potlesku)

Dozvuk je ozvěna či odpověď na něco, obvykle v podobě potlesku.

odezva

Reakce na podnět; v kontextu psychologie - proces, kterým organismus reaguje na podnět.

reminiscence

Reminiscence je vzpomínání na minulost, které se vybavuje v naší mysli.

reakce

Reakce je rychlá odezva na podnět nebo událost.

působení

Působení je proces, kterým se síla nebo činitel projeví na něco jiného, čímž se mění stav nebo situace.

dojem

Dojem je názor nebo pocit, který člověk má po dívání, slyšení, ochutnávání nebo jiném zážitku.

efekt

Efekt je výsledek činnosti nebo události, obvykle ve formě pozitivního dopadu nebo změny.

ohlas

Ohlas je vyjádření názoru na cokoli, často pozitivní reakce na něco, co se děje nebo se stalo.

Podobná synonyma

mít dojem

Mít dojem znamená mít základní nebo silné dojmy z něčeho na základě vnímání nebo zkušenosti.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

odezva (na podnět)

Reakce (na podnět); zpětná vazba, reakční doba.

dojem (vybavený)

Dojem je první nebo rychle vyvíjející se subjektivní pocit nebo představa o něčem, co člověk zažívá.

ohlas (doby)

Odraz reakce veřejnosti na určitou událost nebo zprávu.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

ohlas (slávy)

Ohlas je odezva, která přichází na něco, co bylo uděláno, řečeno, nebo vykonáno, a může být buď pozitivní nebo negativní.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.