Facebook

Odvděčit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odvděčit se.

Význam: Odvděčit se znamená oplatit někomu jeho laskavost nebo dar, ukázat mu, že ho oceňujeme a že si jeho gesto vážíme.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

odsloužit se

Ukončit činnost, práci nebo službu, zbavit se závazku nebo povinnosti.

odplatit <co komu>

Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.

vynahradit

Nahradit něco jiným, aby se zmírnil či odstranil nějaký škodlivý účinek.

Podobná synonyma

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

objasnit <co komu>

Vysvětlit co komu: vysvětlit nebo popsat jakýkoli pojem nebo problém, aby to druhá osoba pochopila.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

nechat <co komu>

Nechat znamená povolit druhému, aby si to užíval, používal nebo si to vzal.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

nařizovat <komu>

Nařizovat znamená dávat příkazy nebo přikazovat druhým, aby něco udělali.

velet <komu>

Velet je dát někomu příkaz, návod nebo rozkaz k provedení.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

pojmout zášť <ke komu>

Pojmout zášť ke komu znamená projevit nenávist nebo odpor k dané osobě.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

odměnit se

Ocenit se za úspěch, odměnit se za úsilí. Vyjádřit si pochvalu za dobře odvedenou práci.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená lichotit nebo oslavovat člověka, aby se mu zalíbilo nebo aby se získalo jeho přízeň.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebírat nebo odstraňovat část nebo celou část něčeho.

nevyhovět <komu>

Nevyhovět znamená odmítnout jeho/její požadavek nebo žádost.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

nabít <komu>

Předat něco někomu; obdarovat nebo předat informace, nápady, zkušenosti, schopnosti apod.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

nařídit <co komu>

Přikázat někomu, aby něco udělal; uložit někomu, aby splnil určitý úkol.