Facebook

Nuance - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nuance.

Význam: Nuance je subtilní variace nebo odstín, malý detail, který má na výsledek významný vliv.

odstín

Odstín je jemná variace barvy, například tmavší nebo světlejší odstín červené.

zabarvení

Zabarvení je proces přidávání barev, přidávání kontrastu nebo změny odstínů, aby se zvýraznily vlastnosti nebo ozdobily objekty.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

nádech

Nádech je přísun vzduchu, kterým člověk dýchá a udržuje tím život. Může také znamenat náznak, nápad nebo inspiraci.

náznak

Náznak je něco, co naznačuje nebo odhaluje obecný obraz nebo myšlenku, ale nezveřejňuje úplné informace.

témbr

Témbr je starobylý hudební nástroj z Afriky, který vypadá jako buben a slouží k rytmickému doprovodu při zpěvu.

Podobná synonyma

jemný

Jemný znamená citlivý, něžný a hluboce úctyhodný. Je to také lehký a jednotný ve svém stylu a může být použit k popisu věcí a jedinců.

rozdíl

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, osobami nebo situacemi, které se liší jedna od druhé.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

soubor tónů (stejného zabarvení)

Soubor tónů je seskupení několika tónů stejného zabarvení.