Facebook

Odpůrčí - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odpůrčí.

Význam: Odpůrčí je osoba, která se vymezuje vůči něčemu nebo někomu a odmítá to podporovat.

nepřátelský

Nepřátelský je protivný, vražedný, nevraživý, nevraživý, nesmiřitelný, odmítavý, nedůvěřivý a nepřátelský.

protivný

Protivný: osoba, která je nepříjemná, otravná a nezdvořilá.

odporující

Odporující je protichůdné, opačné, nezdůvodnitelné.

protivící se

Protivící se znamená odporující, běžně se používá k popisu dvou myšlenek, činů nebo lidí, kteří jsou si navzájem odporující.

Podobná synonyma

odporující si

Odporující si znamená kontrastující, protichůdné, nesouhlasící.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

odporující účastník (řízení)

Odporující účastník je osoba, která odmítá být součástí procesu nebo řízení.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.