Facebook

Ochrana - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu ochrana.

Význam: Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

úkryt

Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

útulek

Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

chránění

Chránění znamená ochranu a podporu, zaručení bezpečnosti, pořádku a soukromí.

hájení

Hájení je obrana jedince nebo skupiny před negativním účinkem vnějších sil. Zahrnuje opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochraně práv.

záštita

Záštita je výraz pro ochranu, podporu nebo schválení. Je to jakási osobní záruka pro služby, produkty nebo lidi.

obrana

Obrana je proces nebo strategie obecně používaná pro ochranu proti útokům, ohrožení nebo poškození.

útok

Útok je akce nebo aktivita, která má za cíl poškodit nebo zničit cíl, jako jsou lidé nebo věci.

opatrování

Starost o druhého člověka s cílem poskytnout mu péči a podporu.

šetření

Šetření je proces ukládání peněz na stranu pro budoucí použití.

prevence

Prevence je proces, který má za cíl minimalizovat riziko vzniku nebo zhoršení zdravotních stavů a pomoci lidem žít bezpečnější a zdravější život.

protekce

Protekce je forma privilegovaného zacházení nebo pomoci poskytnuté někomu z úřední nebo jiné vyšší pozice.

imunita

Imunita je schopnost organismu bránit se před infekčními a jinými patogeny.

Podobná synonyma

zneškodnit (útok)

Zneškodnit znamená odvrátit nebo zastavit útok či ohrožení.

ukrýt se

Skrýt se znamená se schovat, ukrýt se, zmizet a nic neříkat. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemným situacím a čelit rizikům.

útok (letecký)

Letecký útok je úmyslné použití letadel a letounů k napadení nepřátelského cíle nebo oblasti.

hájení (zvěře)

Hájení zvěře je ochrana přírodních zdrojů a jejího prostředí, včetně zvířat, před člověkem.

zneškodňovat (útok)

Zneškodňovat znamená zastavit nebo zmírnit útok nebo riziko útoku.

vyvolat (útok)

Vyvolat: podnítit, způsobit (např. útok nebo boj).

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

odmítnout (útok)

Odmítnout útok znamená zastavit ho a odmítnout jeho provedení.

odrazit (útok)

Odrazit = obrátit útok zpět na jeho zdroj; bránit se silou proti nepříteli.

vražedný útok (na politika)

Vražedný útok je fyzické nebo verbální násilí páchané na politika, které může vést až k smrti.

protekce (rodinná)

Protekce (rodinná) je pomoc a ochrana poskytovaná členům rodiny, aby dosáhli úspěchu a dobrých životních podmínek.

obrana (v boxu)

Obrana je aktivní činnost zaměřená na ochranu člověka, jeho majetku, práv a zájmů před negativními vlivy z vnějšího prostředí.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.

útulek (dětský)

Útulek (dětský) je zařízení, které poskytuje péči, ochranu a bezpečné prostředí pro děti, které nemají dostatečnou podporu nebo ochranu domova.

útok (soustředěný)

Útok je soustředěná aktivita směřovaná proti cíli, která má za cíl způsobit ztrátu, škodu nebo újmu.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

útok (slovní)

Útok je vynucená činnost proti jinému jednotlivci, skupině či státu s cílem způsobit újmu či zranění.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.