Facebook

útulek - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu útulek.

Význam: Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

úkryt

Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

Podobná synonyma

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces zabezpečující ochranu materiálu před poškozením způsobeným korozí.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

ochrana (tepelná)

Ochrana tepelná je proces snižování tepelné ztráty prostřednictvím použití izolací a tepelných odporů.

ochrana (gumová)

Ochrana gumová je ochrana materiálu nebo povrchu jako prevence proti poškození a poškrábání.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

ukrýt se

Skrýt se znamená se schovat, ukrýt se, zmizet a nic neříkat. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemným situacím a čelit rizikům.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.