Facebook

útulek - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu útulek.

Význam: Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

úkryt

Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

Podobná synonyma

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

ochrana (tepelná)

Ochrana tepelná je technika, která umožňuje omezit nebo eliminovat škody způsobené teplo, například zahříváním, které může být způsobeno nadměrným vystavením teplu.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

ukrýt se

Skrýt se: udělat se neviditelným, uniknout před nebezpečím, schovat se před něčím.

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

ochrana (gumová)

Ochrana gumová je ochrana materiálu nebo povrchu jako prevence proti poškození a poškrábání.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.