Facebook

útulek - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu útulek.

Význam: Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

úkryt

Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

Podobná synonyma

ukrýt se

Skrýt se znamená se schovat, ukrýt se, zmizet a nic neříkat. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemným situacím a čelit rizikům.

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

ochrana (tepelná)

Ochrana tepelná je technika, která umožňuje omezit nebo eliminovat škody způsobené teplo, například zahříváním, které může být způsobeno nadměrným vystavením teplu.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

ochrana (gumová)

Ochrana gumová je ochrana materiálu nebo povrchu jako prevence proti poškození a poškrábání.