Facebook

útočiště - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu útočiště.

Význam: Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

úkryt

Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

útulek

Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

azyl

Azyl je ochrana poskytovaná státem pro jednotlivce, kteří se musí uchýlit před politickou, náboženskou nebo rasovou perzekucí.

asyl

Asyl je ochrana pro lidi, kteří utekli z jiných zemí, aby se vyhnuli pronásledování nebo nespravedlivým postihům.

Podobná synonyma

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces zabezpečující ochranu materiálu před poškozením způsobeným korozí.

ukrýt se

Skrýt se znamená se schovat, ukrýt se, zmizet a nic neříkat. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemným situacím a čelit rizikům.

útulek (dětský)

Útulek (dětský) je zařízení, které poskytuje péči, ochranu a bezpečné prostředí pro děti, které nemají dostatečnou podporu nebo ochranu domova.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

ochrana (gumová)

Ochrana gumová je ochrana materiálu nebo povrchu jako prevence proti poškození a poškrábání.

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

ochrana (tepelná)

Ochrana tepelná je proces snižování tepelné ztráty prostřednictvím použití izolací a tepelných odporů.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.