Facebook

úkryt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu úkryt.

Význam: Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

útulek

Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

skrýt <co>

Skrýt: ukrýt před ostatními; skrýt pravdu, to, co je nezbytné, aby se neprozradilo.

schovat

Skrýt se nebo ukrýt něco před ostatními; zabránit vidění, aby to bylo tajné nebo utajené.

uschovat

Uchovat = uložit nebo zabezpečit aby bylo možné jej získat zpět.

zakrýt <co>

Zakrýt: přikrýt či skryt, aby nebylo vidět.

utajit

Skrýt, zamaskovat, ukrýt, ochránit před zrakem ostatních.

zatajit

Skrýt, tajit; neříkat, nezveřejňovat; utajit, držet v tajnosti.

skrýš

Skrýš je místo, kam se může člověk schovat a být ukrytý; může být skrytý před nebezpečím nebo před ostatními.

Podobná synonyma

skrýt

Skrýt: ukrýt, zamaskovat, utajit nebo zakrýt před ostatními.

skrýt (zločin)

Skrýt zločin znamená ukrýt důkazy, aby se neobjevily a nebyly prokázány před soudem.

zakrýt

Zakrýt znamená ukrýt, přikrýt, schovat nebo zastřít.

zakrýt <co čím>

Zakrýt znamená přikrýt, přiklopit nebo skrýt čím nebo čím.

utajit (pravdu)

Utajit znamená skrýt, skryt, ukrýt, zatajit nebo zamaskovat (pravdu).

uschovat (do banky)

Uschovat znamená uložit peníze do banky pro bezpečné uchování.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

utajit <co>

Skrýt, tajit; zamaskovat, ochránit.

skrýt se

Skrýt se znamená ukrýt se, schovat se před něčím nebo někým, aby bylo možné zůstat neviditelným nebo nezjištěným.

objevit (skrýš)

Objevit se vztahuje k nalezení něčeho, co bylo předem skryto nebo neznámé.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

uschovat <co kde>

Uschovat znamená uložit něco na bezpečném místě, aby to bylo chráněno před poškozením, ztrátou či odcizením.

ochrana (gumová)

Ochrana gumová je ochrana materiálu nebo povrchu jako prevence proti poškození a poškrábání.

zakrýt (barvou)

Zakrýt (barvou) znamená pokrýt nebo překrýt něco barvou, aby se změnilo jeho vzhled.