Facebook

úkryt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu úkryt.

Význam: Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

útulek

Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

skrýt <co>

Skrýt: ukrýt před ostatními; skrýt pravdu, to, co je nezbytné, aby se neprozradilo.

schovat

Skrýt se nebo ukrýt něco před ostatními; zabránit vidění, aby to bylo tajné nebo utajené.

uschovat

Uchovat = uložit nebo zabezpečit aby bylo možné jej získat zpět.

zakrýt <co>

Zakrýt: přikrýt či skryt, aby nebylo vidět.

utajit

Skrýt, zamaskovat, ukrýt, ochránit před zrakem ostatních.

zatajit

Skrýt, tajit; neříkat, nezveřejňovat; utajit, držet v tajnosti.

skrýš

Skrýš je místo, kam se může člověk schovat a být ukrytý; může být skrytý před nebezpečím nebo před ostatními.

Podobná synonyma

skrýt

Skrýt znamená ukrýt, odstranit z dohledu nebo dát něco do zapomnění.

zakrýt

Zakrýt znamená překrýt nebo schovat něco před pohledem, zabránit jeho viditelnosti.

ochrana (tepelná)

Ochrana tepelná je technika, která umožňuje omezit nebo eliminovat škody způsobené teplo, například zahříváním, které může být způsobeno nadměrným vystavením teplu.

utajit (úmysl)

Utajit znamená skrýt (informace) nebo se před něčím či někým schovat, tak aby osoba nebo věc nebyla známa.

skrýt se

Ukrýt se, aby se vyhnout nebo uniknout pozornosti nebo přímému kontaktu.

utajit <co před kým>

Skrýt, tajit, ukrýt před někým informace či skutečnost.

uschovat (do banky)

Uschovat znamená uložit peníze do banky pro bezpečné uchování.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

schovat se

Schovat se znamená skrýt se nebo se ukrýt, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí nebo nepříjemnostem.

skrýt před veřejností

Vyhnout se veřejnému zájmu a skrýt se.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

zakrýt <co čím>

Zakrýt: přikrýt čím/čím se zakrýt, skrýt, utajit.

skrýt (zločin)

Skrýt zločin znamená ukrýt důkazy, aby se neobjevily a nebyly prokázány před soudem.

uschovat (peníze)

Uschovat peníze znamená bezpečně je uložit, aby byly chráněny před ztrátou a zneužitím.